Subsidies en premies 

In ons land bestaan er zowel op gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk als op federaal niveau
verschillende instanties die energie-efficiënt bouwen en verbouwen promoten en financieel ondersteunen.

Op deze websites vindt u hierover meer informatie:

Federale overheid : Op deze website geeft de Federale Overheidsdienst Financiën u een overzicht van de belastingsvoordelen waar u recht op hebt dankzij de toepassing van energiebesparende investeringen.
 

Vlaams Gewest : De Premiezoeker is een instrument van de Vlaamse overheid waarmee u kunt nagaan op welke premies, subsidies of andere steunmaatregelen u kan recht hebben bij het kopen, huren, bouwen of verbouwen van een woning. Deze specifieke webtoepassing 'Premiezoeker' bevat nagenoeg alle premies en steunmaatregelen die op Vlaams, federaal, provinciaal en gemeentelijk niveau bestaan voor woningen.  
 

Vlaams Gewest : De website energiesparen.be is eveneens een instrument van de Vlaamse Overheid (meer bepaald van het Vlaams Energieagentschap). Hier kunt u nagaan op welke subsidies u recht heeft bij het toepassen van energiebesparende maatregelen in uw woning.
 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest : De website van het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer) geeft een overzicht van de premies waar Brusselaars recht op hebben (op federaal, gewestelijk en gemeentelijk niveau).
 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Meer informatie over premies vindt u eveneens terug op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder de rubriek huisvesting.
 

Waals Gewest : Op het energieportaal van het Waals Gewest vindt u een uitgebreid overzicht van alle premies.
 

 

Federale overheid  

 

Vlaams Gewest - Premiezoeker  

 

Vlaams Gewest - Energiesparen.be  

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest -Website BIM...  

 

Website Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Hui...  
  Waals Gewest: Energieportaal